Údržba materiálů

Údržba a ochrana koženky

 K čištění koženek, které nejčastěji používáme, tzn. Vinytolů, Vinyfolů a poromerů se používá

  • vlažná voda s přídavkem čisticího prostředku (saponátu) nebo
  • komerčně prodávané přípravky na čištění syntetických materiálů, které jsou zcela běžně k dostání.


Tyto výrobky je nutné chránit před znečištěním barvami, inkoustem a fixovými tužkami. Jsou vážně poškozovány organickými rozpouštědly (aceton, toluen, apod.) a hořícími nebo doutnajícími předměty. Vinyfoly nesmí přijít do styku s pryžovými a asfaltovými výrobky, které na něm způsobují neodstranitelné skvrny.

Zároveň doporučujeme vyvarovat se výstavování koženky vysokým změnám tepot, zejména v zimním období. Používáme vysoce kvalitní materiály, avšak tento fakt garantovat nelze a může dojít k prasknutí.